Swansea University

7. Gweithdrefnau ar gyfer Ystyried Achos

7.1

Bydd yr holl ddogfennaeth sy’n berthnasol i’r achos, gan gynnwys yr apêl a gyflwynwyd, dogfennaeth ategol a sylwadau gan y Coleg(au) a/neu Gadeirydd y Bwrdd/Byrddau Arholi, a chopi o’r cofnod myfyriwr priodol yn cael eu cylchredeg i aelodau’r Bwrdd Apeliadau Academaidd o fewn graddfa amser resymol.

7.2

Yn ogystal, darperir copi o’r holl ddogfennaeth berthnasol er gwybodaeth i’r ymgeisydd sy’n cyflwyno’r apêl, fel arfer i gyd-fynd â chanlyniad yr apêl.

7.3

Gwneir barn yr ymgeisydd yn hysbys i’r Panel Apeliadau drwy’r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen apêl ac unrhyw ddogfennaeth ategol.

7.4

Mewn amgylchiadau eithriadol, a chyda chaniatâd y Deon perthnasol, gellir caniatáu i ymgeisydd gyflwyno ei achos yn uniongyrchol i’r Panel Apeliadau.