Swansea University

4. Cadarnhau Cysondeb y Weithdrefn

4.1

Cyn ystyried unrhyw apêl, bydd enwebai'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel yr enwebai) yn sicrhau bod y Bwrdd Arholi wedi'i gyfansoddi'n briodol, a’i fod wedi ymgymryd â’i fusnes yn y dull priodol (h.y. yn unol â’r Rheoliadau Academaidd). Lle nad yw’r cyfarfodydd wedi eu cynnal yn gywir, bydd yr enwebai yn trefnu i benderfyniadau a allai fod wedi’u heffeithio gael eu hailystyried.