Swansea University

13. Adrodd, Monitro, Gwerthuso ac Adolygu

13.1

Bydd y Bwrdd Apeliadau Academaidd yn cyfeirio unrhyw bwynt o egwyddor neu bryder cyffredinol sy’n codi yn ystod gwrandawiad achos penodol at sylw'r Bwrdd Academaidd priodol. Bydd y Colegau perthnasol hefyd yn cael gwybod am ganlyniad pob gwrandawiad apêl.

13.2

Bydd Gwasanaethau Academaidd yn cadw cronfa ddata o apeliadau academaidd a wnaed yn ystod pob sesiwn academaidd ac yn cyflwyno gwybodaeth ystadegol yn ymwneud ag apeliadau i’r Pwyllgor Rheoliadau, Ansawdd a Safonau yn flynyddol. Cyfrifoldeb y Pwyllgor Rheoliadau, Ansawdd a Safonau yw monitro’r data a gwneud argymhellion i’r Byrddau Academaidd neu’r Colegau fel y bo'n briodol.

13.3

Y Pwyllgor Rheoliadau, Ansawdd a Safonau fydd yn gyfrifol am adolygu’r Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd a’u heffeithiolrwydd, ac am wneud argymhellion ar gyfer newidiadau, lle y bo’n briodol, i’w hystyried gan y Senedd.