Swansea University

12. Ad-dalu Costau

12.1

Waeth beth fo’r canlyniad, ni ad-delir unrhyw gostau, y bu’n rhaid eu talu wrth gyflwyno apêl, i'r ymgeisydd.