Swansea University

11. Opsiynau yn dilyn y Bwrdd Apeliadau

Opsiynau ar Gael i’r Ymgeisydd yn Dilyn Penderfyniad y Bwrdd Apeliadau Academaidd
11.1

Mewn achosion lle newidiwyd penderfyniad y Bwrdd Arholi o blaid yr ymgeiswyr, fel arfer ni all ymgeiswyr fynnu adolygiad terfynol yn erbyn y penderfyniad hwnnw. Fodd bynnag, y mae modd i fyfyrwyr wneud cais i’r penderfyniad gwreiddiol gael ei gadarnhau os dymunant.

11.3

Am wybodaeth ynghylch cyflwyno cais am adolygiad terfynol a'r seiliau cymwys ar gyfer adolygiadau, gweler Gweithdrefnau Adolygiadau Terfynol y Brifysgol.