Swansea University

10. Statws Ymgeisydd Yn Ystod Apêl

10.1

Bydd ymgeisydd sy’n cyflwyno apêl ar ganol lefel, blwyddyn, neu ran yn gallu parhau ar sail dros dro hyd nes y gwneir penderfyniad. Mae hyn yn cadarnhau na fydd ymgeisydd y mae ei apêl yn cael ei chefnogi yn ddiweddarach dan anfantais o safbwynt academaidd. Bydd presenoldeb ar leoliadau clinigol yn ôl doethineb y Coleg.

10.2

Ni chaiff ymgeisydd sy’n cyflwyno apêl ar ddiwedd lefel, blwyddyn, neu ran symud ymlaen i’r lefel nesaf, i’r flwyddyn nesaf neu’r rhan nesaf hyd nes y gwneir penderfyniad.  Fodd bynnag, yn ôl doethineb y Coleg, gellir caniatáu i ymgeisydd fynychu'r addysgu'n anffurfiol ar y lefel neu ran nesaf wrth aros am ganlyniad apêl.  Ni ystyrir bod ymgeiswyr o'r fath wedi cofrestru ar y lefel neu ran nesaf, ac ni fydd y Brifysgol yn atebol am unrhyw gostau sy'n codi yn ystod y presenoldeb anffurfiol hwn.  Bydd penderfyniadau'r Bwrdd Apelio er pennaf les academaidd y myfyriwr, heb ystyried unrhyw gyfnodau o bresenoldeb anffurfiol.

10.3

Hysbysir ymgeisydd sy’n parhau â’i astudiaethau, gan ddibynnu ar ganlyniad unrhyw apêl, ei bod yn bosibl y bydd gofyn iddo dynnu'n ôl o'r rhaglen neu’r Brifysgol.

10.4

Caniateir i ymgeisydd addio os tybir ei fod yn gymwys ar gyfer y dyfarniad ac mae wedyn yn cyflwyno apêl. Fodd bynnag, ni roddir dyfarniad hyd nes bod canlyniad yr Apêl yn hysbys.