Swansea University

Apeliadau Academaidd

arrow

Defnyddiwch y fwydlen ar y chwith i lywio trwy gynnwys yr adran hon

Rheoliadau Apeliadau Academaidd (Ar Gyfer Pob Rhaglen a Addysgir ac Phob Rhaglen Ymchwil)

Ni fwriedir y weithdrefn hon i’w defnyddio i ystyried cwynion gan fyfyrwyr. Dylai myfyrwyr gyfeirio at Weithdrefnau Achwyn y Brifysgol. Dylai myfyrwyr sydd am ofyn am wirio marciau unigol ddefnyddio'r weithdrefn Cywirdeb Marciau a GyhoeddirHefyd, tynnir sylw ymgeiswyr at y Cwestiynau Cyffredin parthed Apeliadau.

Cyn defnyddio’r weithdrefn apelio, cynghorir ymgeiswyr i gysylltu â’u Coleg, eu Swyddog Arholiadau neu Arweinydd eu Rhaglen, neu Wasanaethau Academaidd i drafod eu hachos.  Gall ymgeiswyr hefyd, os ydynt yn dymuno, gysylltu â Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr.

Mae Ffurflen Gais Apêl (AR1RD-1-BI) ar gael o Wasanaethau Academaidd, neu gellir ei lawrlwytho o adran ‘Ffurflenni a Dogfennau’ gwefan FyAstudiaethau Gwasanaethau Academaidd.