Swansea University

Cyfarwyddyd Israddedigion ac Ôl-raddedigion Dyfarniad a Addysgir

Cyfarwyddyd i Fyfyrwyr YmchwilCanllaw Academaidd Prifysgol Abertawe

Open book iconMae’r canllaw academaidd ar-lein yma wedi ei gynllunio i ddarparu canllaw i’r defnyddiwr mewn modd clir a chryno ar gyfer sesiwn 2014/2015. Cyniga’r ddewislen ar y chwith wybodaeth cyffredinol ac mae’r rhestr cwymplen isod yn darparu rheoliadau, polisiau a gweithdrefnau academaidd a chyffredinol penodol y Brifysgol. Mae rhai cwestiynau cyffredin hefyd ar gael ar wefan y Gwasanaethau Academaidd.


Dyfarniad Penodol/Rheoliadau Gradd
Rheoliadau i’r Holl Fyfyrwyr

Dyfarniad Rheoliadau Israddedigion

Dewiswch o’r gwymplen isod

Asesiad a Chynnydd

Dewiswch o’r gwymplen isod

Dyfarniad Rheoliadau Ôl-raddedig a Addysgir

Dewiswch o’r gwymplen isod

Ymddygiad a Chwyno

Dewiswch o’r gwymplen isod

Rheoliadau Graddau Ymchwil

Dewiswch o’r gwymplen isod

Rheoliadau Arall y Brifysgol

Dewiswch o’r gwymplen isod