Llyfrgell Parc Singleton

Oriau agor a manylion cyswllt

Myfyriwr yn cludo llyfrau yn Llyfrgell Parc Singleton

Diweddariad ar wasanaethau Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae

Diweddariad i oriau agor y llyfrgell - Ebrill 2021

Sylwer, bydd oriau agor estynedig mewn effaith yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae o 19eg Ebrill 2021. Caiff tudalennau we'r llyfrgell eu diweddaru maes o law gyda manylion yr oriau estynedig.

Am wybodaeth bellach, ymgynghorwch â'n tudalen Gweithrediad Cyfredol Gwasanaethau'r Llyfrgell.

Gweler isod am fanylion oriau agor adeiladau'r llyfrgell.
Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.

Pryd rydym ni ar agor?

Sut i gysylltu â ni