Llyfrgell Parc Singleton

Oriau agor a manylion cyswllt

Myfyriwr yn cludo llyfrau yn Llyfrgell Parc Singleton

Diweddariad ar wasanaethau Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae

Gydag effaith o ddydd Llun 19eg Ebrill 2021, mae Llyfrgell Parc Singleton a Llyfrgell y Bae ar agor ar gyfer mynediad at fannau astudio a archebwyd o flaen llaw, ac eitemau a gofynnwyd amdanynt. Gweler isod am fanylion oriau agor adeiladau'r llyfrgell.

Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.

Pryd rydym ni ar agor?

Sut i gysylltu â ni