Llyfrgell Parc Dewi Sant

Gwasanaethau Llyfrgell ar ein campws yng Nghaerfyrddin

Llyfrgell Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Mae Llyfrgell Parc Dewi Sant yn darparu gwasanaeth Cais a Chasglu ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau 10yb tan 2yp. Byddwch chi’n derbyn e-bost yn nodi bod llyfrau ar gael i chi eu casglu. Dewch i’r Dderbynfa a sicrhewch fod eich Cerdyn Adnabod gyda chi er mwyn casglu eitemau. Hefyd gofynnir i chi ddefnyddio’r diwrnod hwn i ddychwelyd llyfrau yn ogystal ag i gasglu eitemau.

Am ddiweddariadau llawn ar Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, gweler ein tudalen gartref Llyfrgelloedd ac Archifau.

Pryd rydym ar agor?

Lleoliad y Llyfrgell

Sut i gysylltu â ni

Gwasanaethau Llyfrgell