Llyfrgell Parc Dewi Sant

Gwasanaethau Llyfrgell ar ein campws yng Nghaerfyrddin

Llyfrgell Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Bydd Llyfrgell Parc Dewi Sant yn cau am 4.00pm ddydd Mercher 13 Ebrill ac yn ailagor am 9.00am ddydd Mercher 20 Ebrill.  

Yr amseroedd agor yw 9.00am - 4.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Dim ond myfyrwyr sydd wedi actifadu eu cardiau adnabod ar gyfer y prif ddrysau fydd yn gallu dod i mewn i'r adeilad. Os hoffech actifadu eich cerdyn, a wnewch chi ddod ag ef i Dderbynfa Parc Dewi Sant ar un o'r amseroedd canlynol:     

28.04.22 - 9.00-15.00

03.05.22 - 9.00-13.00

04.05.22 - 9.00-13.00

11.05.22 - 9.00-13.00

16.05.22 - 9.00-13.00

17.05.22 - 9.00-13.00

19.05.22 - 9.00-13.00

23.05.22 - 9.00-13.00

24.05.22 - 9.00-13.00

Pryd rydym ar agor?

Lleoliad y Llyfrgell

Sut i gysylltu â ni

Gwasanaethau Llyfrgell