Llyfrgell y Bae

Oriau agor a manylion cyswllt

Myfyrwyr yn cerdded o flaen mynedfa Llyfrgell y Bae

Diweddariad ar wasanaethau Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae

Diweddariad i oriau agor y llyfrgell - Ebrill 2021

Sylwer, bydd oriau agor estynedig mewn effaith yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae o 19eg Ebrill 2021. Caiff tudalennau we'r llyfrgell eu diweddaru maes o law gyda manylion yr oriau estynedig.

Am wybodaeth bellach, ymgynghorwch â'n tudalen .

Gweler isod am fanylion oriau agor adeiladau'r llyfrgell.
Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'r  drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.

Pryd rydym ni ar agor?

Lleoliad y llyfrgell

Sut i gysylltu â ni