Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Darganfyddwch ym mhle gallech astudio ar Gampysau'r Bae a Pharc Singleton

Yn ogystal â'r llyfrgelloedd ar Gampysau'r Bae a Pharc Singleton, Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn Hendrefoelan a Llyfrgell Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae ystafelloedd eraill ar gael i'w ddefnyddio ar gyfer astudio ar Gampysau'r Bae a Pharc Singleton.

Nid yw staff y Llyfrgell a TG yn goruchwylio nifer o'r ystafelloedd hyn, ond os ydych yn ymwybodol o unrhyw broblemau sy'n ymwneud a chyfarpar neu bŵer, gallech eu hadrodd yn gyntaf i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer.

Mannau Astudio Eraill ar Gampws y Bae

Mannau Astudio Eraill ar Gampws Parc Singleton