Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Bydd y Llyfrgell y Glowyr yn dechrau gwasanaeth casglu eitemau a archebwyd ymlaen llaw am staff a myfyrwyr y brifysgol ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher 12pm-2pm o 24ain o Fedi. Gallech ddychwelyd eich llyfrau o fewn oriau hyn.

Ewch i'n gwefannau am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i'w ddefnyddio.

https://www.swansea.ac.uk/library/covid19/

______________________________________________________________________________________________________________

Myfyriwr rhan-amser, ar leoliad neu yn astudio o bellter? Eich pwynt cyswllt cyntaf yw Llyfrgell y Glowyr De Cymru ar Gampws Hendrefoelan.

Efo casgliad eang o lyfrau, cyfnodolion a deunyddiau clyweledol, a ddewiswyd yn arbennig am gyrsiau AABO (Adran Addysg Barhaus Oedolion), mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yma er mwyn cwrdd â’ch anghenion addysg. 

Rydym yn ymfalchïo i ddarparu profiad cyfeillgar, effeithlon a hyblyg mewn amgylchedd hamddenol.