Rydym ar agor

Dyddiau ac oriau agor amser tymorAmser gwyliau dyddiau ac oriau agor
Dydd Llun - Dydd Iau  9yb - 8yh Dydd Llun - Dydd Gwener  9yb - 5yh
Dydd Gwener a Dydd Sadwrn  9yb - 5yh Dydd Sadwrn   Ar Gau

Myfyriwr rhan-amser, ar leoliad neu yn astudio o bellter? Eich pwynt cyswllt cyntaf yw Llyfrgell y Glowyr De Cymru ar Gampws Hendrefoelan.

Efo casgliad eang o lyfrau, cyfnodolion a deunyddiau clyweledol, a ddewiswyd yn arbennig am gyrsiau AABO (Adran Addysg Barhaus Oedolion), mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yma er mwyn cwrdd â’ch anghenion addysg. 

Rydym yn ymfalchïo i ddarparu profiad cyfeillgar, effeithlon a hyblyg mewn amgylchedd hamddenol.