Cynlluniau benthyca, adnoddau ar-lein a gwasanaeth diwifr ar gyfer ymwelwyr

Yn sgil canllawiau Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe, ar hyn o bryd mae ein gwasanaethau llyfrgell ar gael yn unig i fyfyrwyr a staff cyfredol Prifysgol Abertawe, ac aelodau Mynediad SCONUL.

Croeso i chi cysylltu â ni os oes angen unrhyw cymorth pellach arnoch.

Cewch hyd i wybodaeth am ein gwasanaethau arferol ar gyfer ymwelwyr isod.