Mae’r llyfrgell wedi lansio gwasanaeth Cais a Chasglu newydd er mwyn rhoi i fyfyrwyr presennol a staff fynediad hawdd i lawer o’n heitemau.

Mae’n rhaid gwneud cais am eitemau ar-lein - nid yw’n bosibl gwneud cais yn y llyfrgell.

Gallwch wneud cais am eitem drwy fewngofnodi i'ch cyfrif iFind a chwilio am yr eitem sydd ei angen arnoch. Wedi i chi dod o hyd i'r eitem yn y rhestr o ganlyniadau, cliciwch ar y teitl i agor y cofnod llawn. Os ydy'r eitem yn gymwys, ac rydych wedi mewngofnodi i iFind, byddwch yn gallu gwneud cais am yr eitem a dewis eich lleoliad casglu.

Croeso i chi gysylltu â Thîm Gwasanaeth Cwsmer y Llyfrgell os oes angen unrhyw cymorth pellach arnoch gyda gwneud ceisiadau neu gael mynediad at ddeunyddiau llyfrgell.

Gweler isod am wybodaeth am gasglu eitemau a gofynnwyd amdanynt o'ch llyfrgell ddewisedig.