Sut i gysylltu â Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe

Gwerthfawrogwn gadw mewn cyswllt a chi! Gallech ein ffonio neu ein he-bostio gyda'ch ymholiadau, sylwadau neu awgrymiadau.

Ffôn: +44 (0)1792 295500

E-bostiwch y Tîm Gwasanaeth Cwsmer

Lleoliadau a manylion cyswllt Llyfrgelloedd penodol

Rydym yn croesawu'ch adborth er mwyn ein helpu ni i wella'n wasanaethau yn gyson. Mae yna groeso i chi gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw agwedd o'n wasanaethau.