Manylion Cyswllt y Ganolfan Drawsgrifio

Ffotograff yn dangos Adeilad Amy Dillwyn, sef cartref y Ganolfan Drawsgrifio, o'r tu allan.

Cysylltwch â ni!

Mae'r Ganolfan Drawsgrifio ar agor ar ddydd Llun, dydd Mercher a Dydd Gwener o 09:00-16:00 ar hyn o bryd. 

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar braille@abertawe.ac.uk  neu drefnu apwyntiad ar Zoom.

Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe

Adeilad Amy Dillwyn

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe

SA2 8PP

Y Deyrnas Unedig

 E-bost: braille@abertawe.ac.uk

Trydar: @SUTranscription

Map Singleton yn unig