Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Pryd a lle gallwch chi gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr

Os ydych chi'n fyfyriwr newydd a fyddwch yn mynychu darlithoedd neu yn defnyddio cyfleusterau megis y Llyfrgell neu'r Gampfa mewn person, bydd yn bwysig eich bod yn casglu eich cerdyn Llyfrgell/adnabod myfyriwr. Os byddwch chi'n astudio ar-lein yn unig ac nad oes angen mynediad i gyfleusterau'r Brifysgol arnoch ar hyn o bryd, gallwch aros i gasglu eich cerdyn hyd at yr adeg pan eich bod yn ymweld â'r Campws.

Gofynnir i chi mynychu i gasglu eich cerdyn adnabod ar yr amser ac yn y lleoliad penodedig ar gyfer eich cwrs a'ch dyddiad cychwyn yn unig, a sicrhewch eich bod yn dod â'ch pasbort (neu'r prawf adnabod ffotograffig gwnaethoch anfon atom drwy e-bost) gyda chi.

Er diogelwch ein cymuned, bydd Ymbellhau Cymdeithasol a mesurau diogelwch eraill mewn lle ym mhob lleoliad Casglu Cardiau Adnabod. Bydd gofyn i'r rheini sy'n ymweld â Champws gwisgo gorchudd wyneb oni bai bod rhesymau nad ydynt yn gallu gwneud hynny.