Sut rydym ni wedi dysgu i ddatblygu, cymhwyso a defnyddio cyfrifiaduron a meddalwedd? Ateb amlwg a diniwed fyddai drwy ysgolion, colegau a phrifysgolion. Ond mae graddfa a chryfder ein gallu yn awgrymu ein bod ni'n dysgu'r un faint drwy ddysgu anffurfiol â dysgu ffurfiol: mae pobl wedi dysgu eu hunain yn y gwaith a gartref, gyda chymorth gan gydweithwyr a ffrindiau. Yn ôl pob golwg, dyma faes ymchwil hanesyddol sydd wedi'i esgeuluso.

Mae'r Casgliad wedi talu rhywfaint o sylw at darddiad hanesyddol a thwf gwybodaeth a sgiliau pobl. Er enghraifft, mae'n cynnwys rhai deunyddiau sy'n ymwneud â'r

  • gwaith o greu gwasanaethau cyfrifiadura yn y diwydiant dur ym Mhort Talbot; a'r
  • Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn Abertawe.

Mae hefyd yn cynnwys archif addysg gyfrifiadura yn Abertawe.