Rhagor o wybodaeth am ein casgliad

Rhannau poblogaidd unrhyw gasgliad o gyfrifiaduron yw'r peiriannau, y dyfeisiau perifferol a'r feddalwedd, yn enwedig meddalwedd y mae defnyddwyr yn gyfrifol amdani megis systemau gweithredu a gemau. Caiff y rhan fwyaf o'r eitemau yn y Casgliad eu cefnogi gan lawlyfrau, gwerslyfrau ac archifau, ac mae ganddynt gysylltiadau lleol â de Cymru. 

Cynrychiolir y peiriannau a’r feddalwedd sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol yn dda; mae cyfrifianellau mecanyddol ac electronig, gweddillion cyfrifiadur cyntaf y Brifysgol, ei weinydd gwe cyntaf, a chyfrifiaduron personol wedi’u cynnwys; mae hefyd yn cynnwys y gwesteiwr Linux cyntaf yn y DU, ynghyd â sawl cyfrifiadur Linux cynnar a ryddhawyd, cylchgronau Linux cynnar ac effemera arall. Mae rhai eitemau wedi’u harddangos.