Sut mae cyfathrebu wedi newid?

Mae cyfrifiaduron yn casglu, yn cynhyrchu ac yn storio data. Mae cyfathrebu data, yn gyffredinol, wedi llywio datblygiad a’r profiad o gyfrifiadura. Mae hanes y telegraff, y ffôn a'r teledu yn berthnasol i hanes cyfrifiadura; yn wir, mae rhai yn ystyried cyfrifiadura yn rhan o stori ehangach data a gwybodaeth. Yn y Casgliad, rydym yn edrych yn bennaf ar y broses o drosglwyddo data rhwng cyfrifiaduron a pherifferolion a rhwng cyfrifiaduron.

Mae'r Rhyngrwyd yn rhwydwaith byd-eang ar gyfer cyfathrebu data, a throsglwyddo ffeiliau yn nodweddiadol. Trwy ddatblygu'r we fyd-eang, a chyfleusterau rhwydweithio cysylltiedig, mae'r Rhyngrwyd wedi ein galluogi ni i gynrychioli bywyd proffesiynol, dinesig, masnachol, cymdeithasol a phersonol mewn modd rhithwir. Mae'r Casgliad yn ymwneud â chofnodi a siartio agweddau cymdeithasol y Rhyngrwyd. Er enghraifft, mae ganddo ddeunyddiau sy'n gysylltiedig â hacio, megis y cyfnodolyn 2600.