Darganfyddwch mwy am y meddalwedd sydd ar gael am ddim i staff a myfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe.

logo Office 365

Mae gan holl fyfyrwyr cofrestredig a staff presennol Prifysgol Abertawe hawl i lawrlwytho copïau am ddim o Microsoft Office 365 i'w gosod ar eu cyfrifiaduron personol neu ddyfeisiau symudol eu hunain.

Bydd y meddalwedd yn ddilys drwy gydol eich cyfnod fel myfyriwr neu aelod staff ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'r meddalwedd ar gael ar gyfer defnyddwyr Windows a Mac, a gellir ei osod ar hyd at bum dyfais.

Gellir lawrlwytho Microsoft Office 365 o'r dudalen hon.

Y Bwrdd Gwaith Unedig/Zenworks

Bwrdd gwaith unedig Prifysgol Abertawe

Mae gan staff a myfyrwyr presennol fynediad at ystod o feddalwedd drwy'r Bwrdd Gwaith Unedig/Zenworks. 

Gellir cael mynediad i'r bwrdd gwaith unedig/Zenworks drwy gyfrifiadur personol ar rwydwaith Prifysgol Abertawe neu liniadur staff yn unig. Bydd yn llwytho pan fyddwch yn mewngofnodi neu gellir chwilio drwy'r ddewislen Cychwyn. Mae nifer o gynhyrchion technoleg gynorthwyol ar gael drwy'r bwrdd gwaith unedig hefyd.

Meddalwedd arall sydd ar gael i fyfyrwyr

Mae meddalwedd arall i gael i'w fenthyg o'r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton, gan gynnwys:

  • SPSS
  • NVivo
  • AMOS
  • Mathematica

Os oes angen hyfforddiant ar gyfer defnyddio meddalwedd, dylai'r myfyrwyr ofyn i'w Hadran am wybodaeth bellach.

Meddalwedd arall ar gael i'w lawrlwytho:

MatLab i Fyfyrwyr - amgylchedd rhyngweithiol iaith lefel uchel yw Matlab, sydd ar gael i fyfyrwyr ei lawrlwytho.

Mynediad at MatLab – Cyfarwyddiadau ar gyfer lawrlwytho Matlab (bydd angen mewngofnodi i Blackboard i gael y cyfarwyddiadau).

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Meddalwedd

Os oes gennych ymholiad pellach sy'n ymwneud â meddalwedd, gallwch chwilio'n Cwestiynau Cyffredin isod, neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin