Blackboard (Fy Astudiaethau)

Blackboard (wedi'i frandio fel Fy Astudiaethau) yw amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol y gall staff a myfyrwyr ei ddefnyddio unrhyw le, unrhyw bryd.

Mae Blackboard yn rhoi mynediad i fyfyrwyr at adnoddau ar gyfer modiwlau. Yn ogystal, mae llawer o offer eraill ar gyfer:

  • Darparu deunyddiau cwrs, megis rhestri darllen, cyflwyniadau a dolenni gwe e.e. i fideos a chynnwys ychwanegol
  • Offer cyfathrebu a chydweithio, megis fforymau a blogiau
  • Asesu
  • Offer dysgu rhyngweithiol

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT).

Mynediad i Blackboard

Gall myfyrwyr gyrraedd Blackboard drwy MyUni, a gall staff gyrraedd drwy'r dudalen gartref staff. Gall myfyrwyr a staff hefyd cofnodi i mewn i Blackboard yn uniongyrchol.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Blackboard

Os oes gennych ymholiad pellach sy'n ymwneud a Blackboard, gallwch chwilio'n Cwestiynau Cyffredin isod, neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin

Mae gwybodaeth bellach, megis canllawiau 'sut i wneud' a fideos tiwtorial, ar gael o Ganolfan Cymorth Blackboard.