Eich Cyfrif TG Prifysgol Abertawe

Mae eich cyfrif TG yn eich galluogi i gael mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau sy'n ymwneud â gwasanaethau cyfrifiadura, e-bost a rhwydwaith y Brifysgol.

  • Myfyrwyr cartref – caiff eich cyfrif ei greu wedi i chi dderbyn eich lle ym Mhrifysgol Abertawe.
  • Myfyrwyr rhyngwladol - caiff eich cyfrif ei greu pan gewch gynnig lle ym Mhrifysgol Abertawe.

Pan ddechreuwch eich cwrs:
Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol myfyriwr ar gael pan ddechreuwch eich cwrs a fydd yn eich galluogi i gael mynediad at MyUni a’n gwasanaethau ar-lein gan gynnwys e-bost, Blackboard, y Fewnrwyd a’ch cyfrif llyfrgell.

Eich Cyfrif TG

Rheoli’ch cyfrif TG:

Mynediad i wasanaethau cyfrifon ar-lein eraill y Brifysgol.

Cyfrifon Staff

Dylai staff newydd ymweld â Thîm Gwasanaeth Cwsmer GGS ar y Ddesg Gwybodaeth yn y Llyfrgell (ar naill gampws) i gael eu manylion cyfrif TG.

Chwilio'r Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych ymholiad pellach, gallwch chwilio'n Cwestiynau Cyffredin isod, neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin