Eich Cyfrif E-bost Prifysgol Abertawe

Rydym yn rhoi cyfrif e-bost i bawb yn y Brifysgol y gallwch ei ddefnyddio drwy Outlook ar gyfrifiaduron y Brifysgol, drwy borwr we a thrwy ddyfeisiau symudol megis ffônau symudol neu lechi.

Sut i osod E-bost ar gleientiaid e-bost a dyfeisiau eich hun

Sylwer, rydym yn cefnogi'r defnydd o gleientiaid e-bost ar ddyfeisiau personol unigolion, ond bydd rhaid i'r dyfeisiau hynny gydymffurfio â Rheoliadau Cyfrifiadura'r Brifysgol: Computing Regulations (dogfen sy'n aros am gyfieithiad).

Gweler cyfarwyddiadau ar gyfer Gosod e-bost ar ddyfais symudol (Android ac iOS) yma.

Diogelwch E-bost

Os ydych wedi derbyn e-bost rydych yn bryderus amdano, anfonwch yr e-bost ymlaen i'r gwasanaeth Cymorth Spam os gwelwch yn dda.

Am ragor o wybodaeth ynghylch diogelwch e-bost, gweler ein cyngor ar Ddiogelu Gwybodaeth.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch E-bost

Os oes gennych ymholiad sy'n ymwneud ac e-bost, gallwch chwilio'n Cwestiynau Cyffredin isod, neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin