Cyfarwyddiadau Wi-Fi Generig

Os oes gennych ddyfais nad yw cyfarwyddiadau wedi'u ddarparu ar ei chyfer, bydd rhaid defnyddio'r cyfarwyddiadau generig isod, ynghyd a llawlyfr defnyddiwr y ddyfais, er mwyn ffurfweddi’r ddyfais.

 1. Yn gyntaf sicrhewch eich bod wedi cofrestru'ch dyfais.
 2. Wedi i chi gofrestru, bydd angen gosod Proffil Diwifr i fyny. Bydd y cysodiadau fel y ganlyn:
 3. Enw'r Rhwydwaith / SSID = eduroam
 4. Math o ddiogelwch = WPA2 Enterprise
 5. Amgryptiad = AES
 6. Modd y Rhwydwaith = Infrastructure
 7. Math o EAP = EAP-PEAP
 8. Enw defnyddiwr = eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn (gan gynnwys y rhan @swansea.ac.uk)
 9. Cyfrinair = cyfrinair eich cyfrif e-bost
 10. Parth = gadewch yn wag
 11. Adnabyddiaeth allanol = eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn (gan gynnwys y rhan @swansea.ac.uk)
 12. Ail-gysylltu yn gyflym = Ie
 13. SAN gweinydd = gadewch yn wag
 14. Gwirio'r Dystysgrif Gweinydd = Ie (opsiynol)
 15. Tystysgrif Gwraidd Hollgynhwysol = "Swansea University Certificate Authority"
 16. Dolen i'r dystysgrif