Diogelu eich gwybodaeth

Mae dyletswydd ar aelodau'r Brifysgol i warchod gwybodaeth eu hun, a gwybodaeth pobl eraill.

Rhaid i holl aelodau staff a myfyrwyr dal at Reoliadau Cyfrifiadura'r Brifysgol a Pholisi Defnydd Derbyniol Janet.

Mae Polisi Diogelwch Gwybodaeth fanwl y Brifysgol ar gael yma.

Cyngor pwysig i'w cofio:

  • Bydd Gwasanaethau TG byth yn eich gofyn am eich cyfrinair drwy e-bost neu drwy'r Ddesg Gymorth ar-lein.
  • Os ydych yn derbyn e-bost amheus, peidiwch byth anfon ateb iddo neu glicio ar unrhyw ddolennau ynddo. Gofynnwch am gyngor yn gyntaf.
  • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf bydd yn anodd eu dyfalu.
  • Sicrhewch fod meddalwedd wedi'i diweddaru, a defnyddiwch feddalwedd gwrthfirysau.
  • Byddwch yn ofalus pa wefannau rydych yn eu defnyddio ac yn mewnbynnu gwybodaeth bersonol ynddynt. Sicrhewch eu bod yn ddilys.
  • Gwnewch gopïau cadw o ddata pwysig yn rheolaidd.

Angen cymorth neu gyngor?

Os yw'n bosib mae'ch gwybodaeth neu'ch cyfarpar cyfrifiadura wedi'u peryglu, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer.

Chwilio'r Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych ymholiad pellach, gallwch chwilio'n Cwestiynau Cyffredin isod, neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin