Darparu datrysiadau digidol arloesol i'ch cefnogi yn eich gwaith ac astudiaethau

Ystafell gweinydd

Gweler manylion o’n Tîm Uwch Arweinwyr TG isod.

Steve Owen

Ffotograff portreadol Steve Owen

Pennaeth Gwasanaethau TG

Steve sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am gyfeiriad strategol a darpariaeth gwasanaethau a systemau TG y Brifysgol.

Mike Tappern

Ffotograff portreadol Mike Tappern

Prif Reolwr Prosiect MIS

Mae Mike yn gyfrifol am reoli prosiect ABW ac arwain Swyddfa Prosiectau GGS.

Paul Matthews

Ffotograff portreadol Paul Matthews

Pennaeth Dros Dro Isadeiledd a Rhwydweithio

Mae Paul yn gyfrifol am gyfeiriad strategol a darpariaeth Isadeiledd Gweinydd Rhithwir, Rhwydweithio a Teleffoni y Brifysgol.

Glen Donnachie

Ffotograff portreadol Glen Donnachie

Rheolwr Cymorth TG a Chyfryngau

Mae Glen yn arwain timau Cyflenwi Gwasanaethau (gan gynnwys Cymorth Bwrdd Gwaith, a thimau Cyfleusterau Dysgu ac Addysgu) ac mae'n gyfrifol am swyddogaethau sy'n seiliedig ar ITIL.

    

Prif swyddfa Gwasanaethau TG:

Llawr 7, Tŵr Faraday
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe SA2 8PP