Calendr Digwyddiadau

Yn anffodus, o ganlyniad i’r pandemig COVID-19 cafodd nifer o’n digwyddiadau yn ystod 2020 eu canslo. Mae’r calendr cyflawn isod yn rhoi rhagflas o’n rhaglen gwanwyn/haf arferol gan gynnwys perfformiadau proffesiynol a pherfformiadau gan fyfyrwyr.

DyddiadDigwyddiadAmserLleoliad
Nos Sadwrn 8 Chwerfror      Cerddorfa Jazz Ieuenctid Cenedlaethol 7:30yh Y Neuadd Fawr
Dydd Sul 8 Mawrth Pedwarawd Piano Primrose 7:30yh Y Neuadd Fawr
Nos Sadwrn 14 Mawrth Cerddorfa SU a The Welsh Sinfonia 7:30yh Y Neuadd Fawr
Nos Sadwrn 21 Mawrth Cyngerdd Cerddorfa Chwyth SU 7:30yh Y Neuadd Fawr
Nos Mercher 25 Mawrth Cyngerdd y Canghellor (Ysgolheigion a Chyfeillion) 6yh Y Neuadd Fawr
Nos Sul 29th Mawrth Band Mawr SU 7:30yh Canolfan Celfyddydau Taliesin
Nos Sadwrn 2 Mai Cyngerdd Côr Siambr SU 7:30yh Y Neuadd Fawr
Nos Sul 3 Mai Cyngerdd Haf Cymdeithas Cerddorion SU 7:30yh  Y Neuadd Fawr
Nos Sadwrn 9 Mai Cyngerdd Haf Cymdeithas Gorawl SU 7:30yh