Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ddigwyddiadau a gweithdai yr ydym ni yn y Ffowndri Gyfrifiadol yn gyffrous i fod yn rhan ohonynt.

Ar gyfer unrhyw cwestiwn anfonwch e-bost atom yn computationalfoundry@swansea.ac.uk

DIGWYDDIADAU I DDOD 

MWY WRTH EIN HADRANNAU AC EIN PHARTNERIAID

DIGWYDDIADAU BLAENOROL