Roeddwn i eisiau mynd i'r brifysgol ac astudio Ffiseg oherwydd roedd gen i angerdd dros wyddoniaeth a mwynhau mathemateg. Ond cymerais fy addysg ysgol uwchradd yn ganiataol. Efallai y bydd un yn dweud na wnes i ragori a chyfeirio fy ffocws i ffwrdd oddi wrth fy mhynciau dewisol. Ar ddiwrnod canlyniadau, roeddwn i'n siomedig ond heb fy synnu gan fy nghanlyniadau Safon Uwch, hyd yn hyn ni fyddaf yn eu hysgrifennu nhw i lawr oherwydd rwy'n siomedig. Ar ôl ychydig o blesio, cynigiwyd lle ar ôl hynny ar y cwrs ffiseg sylfaen ym Mhrifysgol Abertawe, derbyniais yr offer yn ddiolchgar. Roedd yn foment na wnaethwn werthfawrogi'n llawn tan 10 mlynedd yn ddiweddarach. Ar y diwrnod hwnnw fe wnes i addewid i mi fy hun y byddwn i'n ymdrechu'n llwyr ac yn gweithio'n galed.

Roedd y flwyddyn sylfaen ynddosbarth llai gydag dewis ragorol o gyrsiau sy'n pontio'r bwlch rhwng addysg uwchradd ac uwch. Rhoddodd hyn sylfaen gryfach ar gyfer mynd i'r flwyddyn gyntaf yn iawn gyda'r offer mathemategol sydd ei angen i ddeall yr heriau mwy cymhleth o'n blaenau. Ar ôl troi canlyniadau da yn y modiwlau lefel 2, cynigwyd lle i mi ar y cwrs MPhys yr oeddwn yn gyflym i'w dderbyn. Erbyn hyn, rwyf wedi gwneud ffrindiau da ar fy nghwrs, ac roedd wedi cynnal 3 o swyddi pwyllgor yn fy nhîm chwaraeon, roedd blwyddyn arall o pheidio â ymuno a'r "y byd go iawn" yn swnion ddelfrydol.

Fe wnes i'm prosiect meistri yn y pwnc a gafodd fy niddordeb yn y 6ed dosbarth, ffiseg gronynnau, a pwnc y mae Abertawe yn enwog iawn ynddo, gan ei fod yn gartref y 4ydd grŵp mwyaf o theori ffiseg gronynnau yn y DU. Roedd fy nhiwtor Chris Allton yn hynod o ddefnyddiol ac yn hawdd mynd ato am unrhyw gwestiynau neu broblemau a gefais. Fe wnes i bennu fy ngyrfa brifysgol gyda Gradd MPhys dosbarth 1af a chynnig swydd mewn cwmni dosbarthu ffotoneg.

Yn gyflym 5 mlynedd o raddio, rwyf bellach yn rheolwr cyfrifon ar gyfer cwsmeriaid prifysgol, sy'n ymestyn dros hanner y wlad, ac yn arbenigwr cynnyrch ar gyfer un o'n cynnyrchion laser. Dysgodd Prifysgol Abertawe i mi wrando, i ddeall agweddau sylfaenol ar geisiadau, a deall nodweddion opteg a lasers sy'n cynnig manteision sylweddol i hybu potensial ymchwil y DU ymhellach. Rwy'n defnyddio agweddau sylfaenol ar fy ngradd bob dydd yn y gwaith, ac rwy'n mwynhau pob rhan ohono.

Es i o fod yn blentyn heb meddwl am y dyfodol, i'r dyn rwyf heddiw. Rydw i'n ei roi i gyd i'm hamser ym Mhrifysgol Abertawe ac ansawdd yr addysgu a'r gefnogaeth ynddo.