Nathan Pine coastal image   

"Doeddwn i ddim wedi cyrraedd fy mhotensial llawn yn y chweched dosbarth ac felly yn ystod fy sylfaen a'n blwyddyn gyntaf yn Abertawe sylweddolais fy mhrif flaenoriaeth oedd adeiladu fy astudiaethau'n araf ac cael fy ngraddau'n uwch ac yn uwch. Rhoddodd hyn i mi ethig waith cryf yn mynd i mewn i ail a'r trydydd flwyddyn yn caniatáu i mi gael graddau canran uchel iawn yn gyson ar draws amrywiaeth o fodiwlau.

"Fe wnes i fwynhau fy modiwlau mewn efelychiad Ffiseg a pherthnasedd cyffredinol yn arbennig gan mai'r ddau oedd yn herio fy galluoedd, y mwyaf ond am resymau gwahanol. Efelychiad ffiseg oedd fy mhrofiad gwirioneddol go iawn gyda chodio (Defnyddio python) ac fe'i gorfododd i fynd at broblem gyda broses meddwl rhesymegol newydd. Roeddwn i'n mwynhau fy modiwl perthnasedd cyffredinol gan ei fod yn gwneud i mi gwestiynu'r hyn a oedd yn bosibl yn gorfforol gyda phlygu'r amser gwag a hyd yn oed pelydrau ysgafn. Rwy'n mwynhau'r modiwlau hyn gymaint fy mod yn ymgymryd â phrosiect blwyddyn olaf a oedd yn cyfuno'r ddau yn hyfryd, lle roeddwn yn creu darluniau o lwybrau geodesig a gymerwyd gan wrthrych a phelydrau ysgafn o dan geometregau gwahanol. Rwy'n cyfrifo'r llwybrau geodesig gan ddefnyddio'r ffiseg a ddysgais mewn perthnasedd cyffredinol ac o nodiadau ychwanegol gan fy arolygwr. Rwyf wedyn yn cywiro'r cyfrifiadau i mewn i iaith godau mathemategol (Mathematica) fel ei fod yn cynhyrchu plot realistig ar gyfer y llwybr a gymerwyd, ac yna ychwanegu graffeg i roi apêl esthetig iddynt. "