Lowri Galea in lab   

Un o'r rhesymau a ddewisais i astudio ym Mhrifysgol Abertawe oedd y darlithwyr cyfeillgar a gyfarfûm yn ystod y diwrnod agored. Penderfynais astudio Ffiseg yn y brifysgol gan fy mod yn hoffi deall sut mae pethau'n gweithio. Yn ogystal, mae Ffiseg yn radd uchelgeisiol gan gyflogwyr mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan roi rhagolygon da i mi ar ôl gadael y brifysgol.

Ers bod yn Abertawe, rwyf wedi cael y cyfle i ymuno ag amrywiaeth o dimau a chlybiau chwaraeon. Rwyf hefyd yn aelod o'r pwyllgor ffiseg a Llysgennad Ffiseg ar gyfer diwrnodau agored UCAS. Mae rhan fawr o'm llwyddiant academaidd wrth astudio yn Abertawe yn ganlyniad o'r darlithwyr brwdfrydig a chyfeillgar. Rwyf wedi ymweld â'u swyddfeydd ar sawl achlysur am gymorth ar aseiniad, neu wrth baratoi ar gyfer arholiad ac wedi derbyn cyngor defnyddiol gan y darlithwyr bob tro.

Yn ystod haf fy ail flwyddyn yn Abertawe, cwblhais internship yn yr adran yn y Labordy Positron. Yn ystod y cyfnod preswyl, fe wnes i weithio fel rhan o dîm i geisio defnyddio ffynhonnau potensial i ddal electronau yn y llinell ar-lein positron. Rhoddodd y cyfle hwn gipolwg i mi o weithio yn academia, a rhoddodd brofiad hanfodol a helpodd hwb i'm CV wrth wneud cais am swyddi graddedig. Rwy'n credu hyn, ac mae'r ystod amrywiol o bynciau a drafodwyd yn ystod fy ngradd wedi fy helpu i sicrhau swydd i raddedigion yn Atkins.

Mae Atkins yn ymgynghorydd peirianneg blaenllaw, lle byddaf yn Beiriannydd Systemau graddedig yn eu hadran Aerofod, Amddiffyn, Diogelwch a Thechnoleg. Rwy'n falch o ddechrau gweithio yn Atkins a defnyddio'r sgiliau hanfodol yr wyf wedi'u dysgu yn ystod fy amser yn Abertawe ac yn cymhwyso'r rhain i sefyllfaoedd ymarferol. Oherwydd amrywiaeth o brosiectau traethawd hir yr adran, roeddwn i'n gallu dewis pwnc traethawd hir sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r llinell waith, byddaf yn dechrau yn Atkins yn dilyn fy ngradd.