Judit Maynou at graduation   

Pan ymunais i Brifysgol Abertawe, roedd o fel myfyriwr cyfnewid rhyngwladol, ond roeddwn i'n falch iawn o ansawdd yr addysgu a'r cyfleusterau a gynigir, roeddwn i eisiau aros.

"Pan gyrhaeddais yma ym mis Chwefror, roedd e'n oer ac yn bwrw glaw, ac roeddwn i'n gwybod dim am y ddinas, gan nad oedd yr un o'm cydnabyddion wedi clywed amdano o'r blaen. Ar fy ail ddiwrnod, es i weld fy nhiwtor a cael fy sesiwn hyfforddi pêl-foli cyntaf gyda'r nos. Ac o'r dydd hwnnw, gwelais pa mor braf oedd y bobl i mi, pa mor ddeinamig oedd y brifysgol yn gyffredinol a theimlais yn gyfforddus iawn. Yn syth ar ôl hyn, fe wnes i ddod i arfer a'r darlithoedd, y gweithgareddau newydd a fy ffrindiau newydd. Roeddwn wrth fy modd yn byw ar fy mhen fy hun ac yn gwneud cymaint o bethau bach newydd bob dydd. Er bod y gwaith cwrs wythnosol yn cymryd peth amser, nid oedd yn anodd cadw i fyny ag ef pe bawn i'n gyson ac wedi gwneud ychydig bob dydd.

"Roedd fy nghydlynydd Tiwtor Personol a Myfyrwyr Tramor yr Athro Gert Aarts mor gefnogol ac ar ôl i lawer o waith caled, medru trefnu i mi drosglwyddo i Brifysgol Abertawe. Penderfyniad dydw i erioed wedi difaru.

"Wedi astudio mewn dwy brifysgol wahanol, fe wnaeth i mi brofi'r gwaith caled sydd ei angen ar fy ngradd mewn dwy ffordd wahanol ac arddulliau bywyd, ac rwy'n hynod ddiolchgar am y cyfle anhygoel a roddwyd i mi. Byddwn yn ei argymell yn llwyr i unrhyw un sy'n barod i fynd allan o'u parth cysur a chymryd y math hwn o antur heriol.

"Ym mis Medi, byddaf yn ategu fy ngradd Ffiseg gyda gradd meistr yn Barcelona. Gallaf ddweud yn onest mai ansawdd uchel yr addysgu a ddarparwyd gan yr Adran Ffiseg oedd yn fy ngalluogi i gyrraedd lefel gradd a oedd y tu hwnt i fy breuddwydion gwyllt. Er y byddaf yn dychwelyd i Sbaen, nid wyf yn difaru cyfnewid traethau Barcelona ar gyfer traethau hardd Bae Abertawe. "