Georgina-Jackson in lab   

Mae astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn un o'r penderfyniadau gorau a wnes i. Mae'r lleoliad yn anhygoel, mae'r bobl ysbrydoliedig, ac mae'r safon yn hynod o uchel. Mae gen i lawer o ganmoliaeth i'r holl staff yma a'u gofal caled, gofal manwl, ac addysgu rhagorol. Hebddynt, yn sicr mae rhai pethau na fyddai wedi bod yn bosib! Maen nhw'n dweud bod eich blynyddoedd prifysgol yn rhai gorau o'ch bywyd, a gallaf gadarnhau hynny ar ôl eu gwario yma! Rwyf wedi perfformio ar lwyfan i gannoedd o bobl yng Nghôr Sioe Prifysgol Abertawe, rwyf wedi cystadlu ym Mhencampwriaeth Dringo Prifysgolion Prydain, rwyf wedi cynhyrchu ymchwil mewn nanotechnoleg, yr ydym yn gobeithio ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni, ac i frig y cyfan rydw i am rasio car yr wyf wedi helpu i ddylunio ac adeiladu'n gorfforol gyda'r brifysgol yn Silverstone a Hwngari dros yr haf. Yn ail, rydw i wedi cwrdd â rhai ffrindiau anhygoel, ac rwyf wedi cael y llawenydd y mae'r lleoliad syfrdanol yn ei gynnig - gan gynnwys nifer o ddiwrnodau a dreuliodd yn archwilio Gŵyr, yn rhedeg i'r Mwmbwls ac yn ôl, a nosweithiau haf gogoneddus a dreulir gyda thân ar y traeth. Ni fyddai unrhyw un o'r rhain wedi bod yn bosibl pe na bai ar gyfer Abertawe!