Adam Powell lab   

"Mae fy amser fel rhan o'r Adran Ffiseg yn Abertawe wedi bod yn gyfnod o dwf personol iawn. O safbwynt academaidd mae wedi fy ngoleuo i uchder newydd ac mae'r adran wedi bod yn eithriadol o gefnogol mewn unrhyw waith allgyrsiol yr wyf wedi'i wneud.

Pan benderfynais i redeg ar gyfer Llywydd y Gymdeithas Ffiseg, doedd gen i ddim syniad am y cyfoeth o brofiadau, cyfleoedd a phobl anhygoel y byddai'n fy arwain at, o academyddion o'r radd flaenaf yn CERN yn ystod ymweliad Mawrth 2016, i staff y Adran Ffiseg yn ein cinio a'n digwyddiad dawnsio. Rydym hefyd wedi ymdrechu i weithio gyda'r adran ar ddigwyddiadau megis ein ddarlith darganfod tonnau disgyrchiant a'n digwyddiad hyfywadwyedd uchelgeisiol lle cyflwynodd cyn-fyfyrwyr gyfleoedd gyrfaol. Enillodd y Gymdeithas Ffiseg wobr gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe.

Yn ogystal â bod yn Arlywydd y Gymdeithas Ffiseg, rwyf wedi treulio eleni fel cynrychiolydd myfyrwyr ar gyfer Ffiseg Lefel 2. Rhoddodd y rôl hon y cyfle i mi wella profiad y myfyriwr yn yr adran ac mae wedi bod yn fraint absoliwt."