Prosiectau a ariennir:

  • Ysgoloriaethau Rhyngwladol 2019/2020 (dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2019)
  • Ysgoloriaethau a ariennir yn llawn gan STFC mewn Ffiseg Damcaniaethol (dyddiad cau 15 Chwefror 2019)
  • Lleoedd PhD EuroPlex mewn Damcaniaeth Mesur Latis (Terfyn Amser 22 Chwefror 2019)

Prosiectau a ariennir eich hunan:

Mae gennym nifer o brosiectau PhD hunan-ariannu sydd ar gael ar gyfer Ffiseg. Mae disgrifiadau prosiect i'w gweld ym Mhrosiectau DTC Gwyddoniaeth mewn Ffiseg Abertawe

Mae canllawiau ar gymhwyster ar gael gan y Cydlynydd Uwchraddedig Academaidd, Dr Daniel Thompson. Gellir dod o hyd i fanylion ar dudalen y cwrs Ffiseg Ôl-raddedig dan 'Sut i Wneud Cais'.