Astudio Ffiseg

Mae'r Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i leoli yng Ngampws Parc Singleton. Mae'r Adran Ffiseg yn cynnal ymchwil sy'n arwain y byd mewn ffiseg arbrofol a damcaniaethol. Mae gennym gysylltiadau agos â CERN ac mae gennym ymchwilwyr academaidd yn seiliedig yno sy'n cynnal ymchwil i gwrthhydrogen.

Bydd myfyrwyr yn elwa o weithio gyda staff academaidd sydd ag ystod eang o ddiddordebau ymchwil, gan gynnwys ffiseg gronynnau a chosmoleg; ffiseg a deunyddiau cymhwysol; a ffiseg atomig, moleciwlaidd a chwantwm.

Graddau ymchwil ôl-raddedig

MSc yn ôl Graddau Ymchwil:

Graddau PhD ac MPhil

Ymweld â ni

Y ffordd orau i ganfod a yw cwrs ôl-raddedig yn iawn i chi yw dod i ymweld â ni. Byddwch chi'n gallu sgwrsio â'n academyddion, cwrdd â'r myfyrwyr presennol a darganfod mwy am ysgoloriaethau a chyllid. Cynhelir ein diwrnodau agored ôl-radd ffiseg yng Nghampws Parc Singleton.