Astudio Ffiseg

Mae ein hadran Ffiseg, wedi'i seilio ar Campws Singleton, yn gyntaf yn y DU ar gyfer boddhad gyda dysgu, profiad myfyrwyr a llais myfyrwyr (Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol, 2018). Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau ffiseg, o'r lefel sylfaen i MPhys. Mae'r rhan fwyaf o'n graddau'n cael eu hachredu gan Y Sefydliad Ffiseg, sy'n golygu y byddwch chi'n graddio gyda'r holl sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Mae llawer o'n cyrsiau ar gael gyda dewisiadau blwyddyn mewn diwydiant neu flwyddyn dramor - gan roi'r ymyl ychwanegol i chi mewn marchnad swyddi cystadleuol. Rydym yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad addas a chael cysylltiadau â phrifysgolion ledled y byd.

Myfyriwr yn y lab yn edrych ar cyfarpar gwyddonol Proffiliau Graddedigion Ffiseg

Rydym yn paratoi chi ar gyfer gyrfaoedd gwobrwyol mewn ystod eang o sectorau megis sefydliadau academaidd, sefydliadau ymchwil y llywodraeth, awyrofod, amddiffyn, ynni, peirianneg, gweithgynhyrchu, cyfathrebu, archwilio gofod a thelathrebu. Mae llawer o raddedigion ffiseg yn dilyn gyrfa y tu allan i ffiseg, e.e. mewn ymgynghoriaeth, TG, y diwydiant amgylcheddol, gwasanaethau ariannol, y sector cyfreithiol, trafnidiaeth a chyfleustodau. Darganfyddwch fwy am yr hyn y gallwch chi ei wneud gyda gradd ffiseg.