Students throwing hats

Bob blwyddyn rydym yn cynnig detholiad o Ysgoloriaethau i gefnogi unigolion dawnus a thalentog gyda'u nodau astudio. P'un ai hon yw'ch gradd gyntaf, rydych chi'n edrych i ailhyfforddi neu uwchsgilio i ddatblygu'ch gwybodaeth neu'ch sgiliau mae ein Hysgoloriaethau wedi'u cynllunio i apelio i amrywiaeth o ddarpar fyfyrwyr o amryw o gefndiroedd sydd ag ystod eang o nodau gyrfa ac academaidd.

Ein Hysgoloriaethau