Rydym wedi ymrwymo i'n cydweithrediad gyda’r GIG, rydym yn dod ag arbenigedd ymchwil a lleoliadau clinigol ynghyd i ddarparu atebion cyfoes i'r heriau sy'n wynebu darpariaeth gofal iechyd yn y rhanbarth.

 Mae ein partneriaethau gyda byrddau iechyd lleol, GIG Cymru, a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn enghreifftiau o sut rydym yn buddsoddi mewn gwella iechyd, cyfoeth a llesiant Cymru a'r tu hwnt.

Patient with NHS workers

Ein Gwaith gyda Byrddau Iechyd Lleol