Beth yw Biocemeg a Biocemeg Feddygol?

Beth yw Biocemeg a Biocemeg Feddygol?

Bydd ein gradd mewn Biocemeg yn eich galluogi i astudio’r prosesau cemegol sy’n digwydd mewn organeddau byw, gan weithio i ddeall y broses fyw ei hun a meithrin y sgiliau a’r wybodaeth i weithio fel biocemegydd mewn ystod o ddiwydiannau.

Bydd Biocemeg Feddygol yn rhoi ichi’r sgiliau a’r wybodaeth i ddeall sut mae celloedd yn gweithredu ar lefel foleciwlaidd, gan feithrin y sgiliau a’r wybodaeth i ddatblygu syniadau a chynnyrch newydd a ddefnyddir er mwyn mynd i’r afael â’r heriau iechyd mwyaf rydym yn eu hwynebu bellach.

Cofrestrwch nawr - Diwrnodau Agored

PA FATH O SWYDDI Y GALLWCH CHI EU CAEL Â GRADD MEWN BIOCEMEG?

Pa fath o swyddi allwch chi eu cael gyda gradd biocemeg?

Mae 100% o'n Graddedigion Biocemeg mewn Cyflogaeth neu astudiaethau pellach 6 mis ar ôl astudio. Mae Biocemeg yn wyddoniaeth ymarferol â chymwysiadau mewn nifer o feysydd biolegol eraill. Mae’r wybodaeth, y galluoedd a’r sgiliau sylfaenol sydd gan fiocemegydd yn ei alluogi i lwyddo mewn gwahanol ddiwydiannau o ysbytai i brifysgolion, amaethyddiaeth, cynnyrch cosmetig, addysg a chynhyrchion fferyllol.

SA1
1af yn y derynas unedig ar gyfer (Complete University Guide 2022)

Llwybrau i Feddygaeth

Mae Llwybrau i Feddygaeth yn bumed dewis delfrydol ar gyfer eich Cais UCAS gan roi’r cyfle ichi sicrhau cyfweliad gwarantedig ar gyfer ein Rhaglen Feddygaeth erbyn ichi raddio.

 

Darganfyddwch mwy - Llwybrau i Feddygaeth

Sut brofiad yw astudio biocemeg a biocemeg feddygol ym Mhrifysgol Abertawe?

Byddwch yn gallu dewis gradd BSc 3-blynedd neu, os oes gennych ddiddordeb arbennig mewn dilyn gyrfa ymchwil, ein gradd MSci 4-blynedd. Os byddwch yn dewis Biocemeg Feddygol, byddwch yn gallu dilyn ein Llwybr i Feddygaeth hefyd. Trwy deilwra’ch astudiaethau, gallwch chi weithio tuag at yr yrfa yr ydych yn ei dymuno a manteisio ar eich prosiect ymchwil flwyddyn olaf i’r eithaf.

Hefyd rydym yn cynnig gradd gydanrhydedd mewn Biocemeg a Geneteg, sy’n eich galluogi i astudio datblygiadau ar flaen y gad ym maes ymchwilio i fioleg folecwlaidd a’i heffaith ar glefydau dynol, gan ddangos egwyddorion cyffredin disgyblaethau biocemeg a geneteg.

Archwiliwch Eich Opsiynau Cwrs Biocemeg

Biocemeg
Researcher in Lab

Mae cyrsiau biocemeg yn ymdrin ag ystod eang o bynciau sy'n canolbwyntio ar astudio a thrin afiechyd. Mae biocemegwyr sydd wedi'u lleoli yn ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn archwilio swyddogaeth biocemegol celloedd mewn organebau byw o facteria i blanhigion, anifeiliaid a bodau dynol. Mae'r ymchwil hwn yn bwydo'n uniongyrchol i'ch canlyniadau dysgu ac addysgu sy'n golygu bod ein myfyrwyr ar flaen y gad o ran ymchwil i'r heriau clinigol niferus sy'n wynebu'r byd. Mae gennym amrywiaeth o ddulliau astudio ar gael i ddarpar fyfyrwyr o BSc gyda sylfaen, BSc tair blynedd, a'n MSci 4 blynedd sy'n integreiddio prosiectau ymchwil manwl i'ch astudiaethau.

Archwiliwch ein cyrsiau:

Biocemeg feddygol Biocemeg a Geneteg