Cyfleoedd Byd-eang

#PrifAbertaweBydeang

A ydych yn ystyried astudio neu weithio dramor? Efallai bod rhaglen haf dramor o ddiddordeb i chi...

Mae llawer o opsiynau gwahanol i chi fel myfyriwr yn Abertawe, a gall y Tîm Ewch yn Fyd-eang roi rhagor o wybodaeth i chi. Cymerwch gipolwg ar ein map rhyngweithiol am ragor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael...