Croeso

Rhwydwaith yw ENRICH Cymru sy’n cael ei gyd-gynnal gan y Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia ac Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru yma ym Mhrifysgol Abertawe.  

Bwriad ENRICH Cymru yw gwella bywydau trigolion a staff Cartrefi Gofal ledled Cymru trwy ddatblygu a hwyluso rhwydwaith o Gartrefi Gofal 'parod ymchwil'. Bydd y rhwydwaith yn hyrwyddo cyfnewid syniadau a gwybodaeth ymchwil, a meithrin cyd-greu ymchwil sy'n berthnasol i'r materion cyfredol yn y sector Cartrefi Gofal. Gwahoddir Cartrefi Gofal ac Ymchwilwyr ledled Cymru i ymuno â'r rhwydwaith i ddarparu mwy o gyfleoedd i brosiectau ymchwil newydd ac arloesol gael eu cynnal.

Mae ENRICH Cymru yn tybio mai rheolwyr a staff cartrefi gofal yw’r arbenigwyr o ran ymchwil. Yn aml, bydd staff yn pennu meysydd i’w gwella, yn rhoi cynnig ar ffyrdd gwahanol o weithio ac yn newid eu harferion gweithio. Y pethau hyn yw hanfodion gwaith ymchwil. Felly, o gynnwys staff cartrefi gofal yn y gwaith o lunio cwestiynau, penderfynu sut i gasglu gwybodaeth a dewis yr wybodaeth bwysig i’w dosbarthu ar ddiwedd astudiaeth, bydd yn sicrhau bod yr ymchwil yn fwy effeithiol.

Mae’n bwysig nodi bod modd i unrhyw gartref gofal â diddordeb yn y rhwydwaith ymuno ag ef, p’un a yw am gael gwybod am y datblygiadau ymchwil diweddaraf neu gynorthwyo i roi’r ymchwil ar waith yn y cartref ei hun. I gael mwy o wybodaeth, ewch i’r adran Staff Cartrefi Gofal isod.

I gael mwy o wybodaeth am y rhwydwaith ac i drafod ymuno ag ENRICH Cymru, cysylltwch â: stephanie.watts@abertawe.ac.uk

Rhif ffôn: 01792 602034

Isod mae rhestr o gartrefi gofal sy’n cymryd rhan yn y Rhwydwaith:

De Cymru:

Canolfan Gofal Swn y Mor, Scarlet Ave, Aberavon, SA12 7AH

Cartref Gofal Greenhill Manor, Pentrebach, Merthyr Tydfil, CF48 4BE

Cartref Gofal Hengoed Court, Cefn Hengoed Rd, Winch Wen, Abertawe, SA1 7LQ

Cartref Gofal Hengoed Park, Cefn Hengoed Rd, Winch Wen, Abertawe, SA1 7LQ

Cartref Gofal Ty Hafod, Llantrissant Road, Llandaff, Caerdydd, CF5 6JR

Cartref Gofal Foxtroy, 25 Derllwyn Road, Tondu, Bridgend, CF32 9HD

Gogledd Cymru:

Cartref Nyrsio Westhaven, Bae Colwyn, LL28 4DW

Haulfryn Care Ltd, Pistyll Hill, Cymau, LL11 5ER

Cartref Nyrsio Westhaven, 9 Francis Ave, Rhos on Sea, Colwyn Bay, LL28 4DW

Cartref Nyrsio Colwyn Bay Old Convent Ltd, 15 Lansdowne Rd, Colwyn Bay, LL29 7YD

Cartref Nyrsio Plasgwyn, Criccieth, LL52 0PT

Cartref Nyrsio Y bwthyn, 54 Hendy Road, Mold, CH7 1QS

Cartref Gofal Bodawen, Tremadog Road, Porthmadog LL49 9PR

Fairways Care Ltd: Cartref Nyrsio Ceris Newydd, Treborth, Bangor LL57 2RQ

Fairways Care Ltd: Glyn Menai Dementia Care Centre, Treborth, Bangor, LL57 2RQ

Fairways Care Ltd: Ty Cariad Dementia Care Centre North Wales Business Park, Abergele, LL22 8LJ

Fairways Care Ltd: Fairways Cartref Nyrsio Trearddur Bay, Isle of Anglesey, LL65 2UD

Cartref gorffwys Aingarth, Brompton Avenue, Rhos-on-sea, Colwyn Bay, LL28 4TP

ENRICH Cymru

ENRICH Cymru

@ENRICHCymru

Logos