Rhwydwaith ar gyfer cartrefi gofal ac ymchwilwyr.

 

Mae rhwydwaith ENRICH Cymru yn cael ei gynnal gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’r Ganolfan Heneiddio Ymchwil a Dementia, ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’r rhwydwaith yn gysylltiedig â’r rhwydweithu ENRICH ar draws Lloegr a’r Alban. Am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan ENRICH.

Nôd ENRICH Cymru yw gwella bywydau preswylwyr a gweithwyr cartrefi gofal ar draws Cymru trwy ddatblygu a hyrwyddo rhwydwaith o gartrefi gofal sy’n barod am ymchwil. Bydd y rhwydwaith yn hybu cyfnewid syniadau ymchwil a gwybodaeth, ac yn hyrwyddo’r greadigaeth o ymchwil sy’n berthnasol i’r problemau presennol yn y sector cartrefi gofal. Bydd Cartrefi gofal ac ymchwilwyr ar draws Cymru yn cael ei gwahodd i ymuno â’r rhwydwaith i sicrhau mwy o gyfleoedd ar gyfer prosiectau ymchwil newydd.

Mae ENRICH Cymru yn ystyried rheolwyr a gweithwyr Cartrefi gofal yn arbenigwyr ymchwil. Yn aml y byddai staff yn adnabod meysydd i wella a datblygu ac yn treialu ffyrdd Newydd o weithio. Dyna yw Sylfaen ymchwil. Mae ymchwil yn gwella pan fyddai staff cartrefi gofal yn cyfrannu at osod cwestiynau, penderfynu sut i gasglu gwybodaeth a gwneud penderfyniadau ynglŷn â pha wybodaeth y mae’n bwysig cyhoeddi o ganlyniadau’r ymchwil.

I ymuno â’n rhwydwaith o gartrefi gofal yng Nghymru ewch yma.

 

Cartrefi Gofal yn y Rhwydwaith

Cysylltwch â ni

Mrs Stephanie Green - Cydlynydd ENRICH Cymru 
Dr Emma Richards - Hwylysudd ENRICH Research (DeWales)
Mrs Sondra Butterworth - Hywlysudd ENRICH Research (Gogledd Wales)
 
E-bost: enrich-cymru@swansea.ac.uk
Ffon: 0179 2602034