Darganfyddwch eich diddordebau ymchwil!

Mae astudio ar gyfer gradd ymchwil yn brofiad gwirioneddol heriol a gwerth chweil. Mae'n rhoi cyfle i ddilyn prosiect ymchwil yn seiliedig ar eich diddordebau eich hun, a gall hynny yn y pen draw arwain at fanteision bywyd go iawn ar gyfer y byd eang.

Mae ein rhaglenni gradd ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y byd academaidd; sy'n dymuno gwella eu rhagolygon cyflogaeth mewn disgyblaeth benodol; sy'n dymuno datblygu eu sgiliau yn eu gyrfa broffesiynol a ddewiswyd; yn teimlo'n gryf am ddilyn rhaglen ymchwil yn seiliedig ar eu diddordebau eu hunain; neu ar gyfer yr ymdeimlad o gyflawniad personol o ddilyn rhaglen ymchwil yn llwyddiannus.

Mae’r holl wybodaeth sydd ar y tudalennau hyn i’w chael yn ein llyfryn Graddau Ymchwil Ôl-raddedig.