Cyfarfodydd

Cynhelir cyfarfodydd yn fisol, fel arfer ar ddydd Llun cyntaf y mis. Bydd ceisiadau a dderbynnir erbyn 5y.h. 2 wythnos cyn pob cyfarfod yn cael eu hystyried.
Anfonwch geisiadau drwy e-bost at Kay Thomas, Gweinyddydd y Pwyllgor - k.m.thomas@abertawe.ac.uk

Y dyddiadau sy’n weddill ar gyfer cyfarfodydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2013/14 yw:
Dydd Llun 4ydd Awst

Mae Ystafell Gyfarfod Glyndŵr wedi’i neilltuo rhwng 14.00-16.00 ar bob ddiwrnod cyfarfod.

2014/2015
Dydd Llun 1af Medi, 2014
Dydd Llun 6ed Hydref, 2014
Dydd Llun 3ydd Tachwedd, 2014
Dydd Llun 1af Rhagfyr, 2014

*Dydd Llun 12fed Ionawr, 2015
Dydd Llun 2ail Chwefror, 2015
Dydd Llun 2ail Mawrth, 2015
Dydd Llun 13fed Ebrill, 2015
Dydd Llun 11fed Mai, 2015
Dydd Llun 1af Mehefin, 2015
**Dydd Llun 6ed Gorffennaf, 2015
**Dydd Llun 13fed Gorffennaf, 2015
Dydd Llun 3ydd Awst, 2015

 

* = Bydd y dyddiad cau ar gyfer y cyfarfod ar ddydd Llun 12fed o Ionawr, 2015 ar ddydd Mercher 17fed o Ragfyr, 2014, erbyn 5y.h.
** = Bydd y dyddiad cau ar gyfer y ddau gyfarfod yng Ngorffennaf ar ddydd Llun 22fed o Fehefin, 2015.
Mae Ystafell Gyfarfod Glyndŵr wedi’i neilltuo rhwng 14.00-16.00 ar bob ddiwrnod cyfarfod.

Cysylltwch â ni

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr i ddod o hyd i ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â gweinyddwraig y pwyllgor, Kay Thomas ar k.m.thomas@abertawe.ac.uk neu 01792 295611