Aelodau'r Pwyllgor

Mae’r pwyllgor yn cynnwys corff o aelodau staff o fewn Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a’r ysgol feddygol sydd â phrofiad perthnasol (e.e. gwybodaeth o gyfraith gofal iechyd, gwahanol fathau o ymchwil ac ymarfer nyrsio, a moeseg gofal iechyd), gan gynnwys ysgrifennydd y pwyllgor.

Mae’n bosib y bydd y pwyllgor yn cyfethol aelodau allanol lle bo angen arbenigedd penodol nad ydyw ar gael o fewn y pwyllgor.

Mae aelodau ac arbenigedd y pwyllgor fel a ganlyn:

Cadeirydd: Jeanette Hewitt

Nyrsio Iechyd Meddwl

Is-gadeirydd: Steve Edwards

Moeseg/Athroniaeth Gofal Iechyd

Craig Toutt

Osteopatheg

Susanne Darra

Bydwreigiaeth

Jaynie Rance

Astudiaethau Iechyd a Pholisi Cyhoeddus

Chantal Patel

Cyfraith/Moeseg Gofal Iechyd

Cassam Tengnah

Athroniaeth, Hanes a’r Gyfraith

Steve Capey

Meddygaeth

Sherrill Snelgrove

Astudiaethau Iechyd a Pholisi Cyhoeddus

Eiddwen Thomas

Aelod lleyg

Eryl Maunder

Nyrsio Plant

Jill John

Nyrsio Plant

Michael Coffey

Gofal Iechyd Meddwl Cymunedol

Christine Dobbs

Llais Cleifion: Grwpiau sy’n Agored i Niwed

Kay Thomas

Gweinyddydd y Pwyllgor

Fel arfer, caiff aelodau eu penodi gan Bennaeth y Coleg, neu unigolyn a enwebir gan Bennaeth y Coleg, am gyfnod o 2-3 blynedd yn y man cyntaf.

Cysylltwch â ni

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr i ddod o hyd i ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â gweinyddwraig y pwyllgor, Kay Thomas ar k.m.thomas@abertawe.ac.uk neu 01792 295611