Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Coleg

Cylch gwaith Pwyllgor Moeseg Ymchwil Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a’r Coleg Meddygaeth:

Myfyrwyr Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a’r Coleg Meddygaeth: i adolygu’n foesegol yr holl *ymchwil ar gyfranogwyr sy’n bobl a/neu unrhyw ddata nad ydyw ar gael yn gyhoeddus. (Wrth gynnal ymchwil y tu allan i’r DU, dylid cael caniatâd moesegol yn lleol yn ogystal â thrwy bwyllgor moeseg y Coleg).

*O ran myfyrwyr, mae'r ymadrodd 'ymchwil' yn cael ei briodoli i ddiffiniad ehangach sy’n cynnwys gwerthuso gwasanaethau, lle mae hyn yn ymwneud â chyfranogwyr dynol.

Staff Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a’r Coleg Meddygaeth: i ddarparu adolygiadau moesegol ar gyfer ymchwil ar gyfranogwyr sy’n bobl a/neu unrhyw ddata nad ydyw ar gael yn gyhoeddus pan nad oes unrhyw system arall ar gyfer adolygiadau moesegol ffurfiol ar gael.

Wedi’u Heithrio:

  • Ymchwil gan staff lle bo archwiliad moeseg ymchwil gan y GIG yn ofynnol
  • Ymchwil lle nad oes cyfranogwyr sy’n bobl neu ddata personol yn cael eu defnyddio (megis adolygiadau llenyddiaeth)
  • Ymchwil sy’n defnyddio data sydd ar gael yn gyhoeddus.
  • Gwaith yn ymwneud â myfyrio ar ymarfer personol.

Aelodau'r Pwyllgor

Mae’r pwyllgor yn cynnwys corff o aelodau staff o fewn Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a’r ysgol feddygol sydd â phrofiad perthnasol (e.e. gwybodaeth o gyfraith gofal iechyd, gwahanol fathau o ymchwil ac ymarfer nyrsio, a moeseg gofal iechyd), gan gynnwys ysgrifennydd y pwyllgor.

I weld yr aelodaeth ac arbenigedd presennol y pwyllgor, cliciwch yma.

Cyfarfodydd

Cynhelir cyfarfodydd yn fisol, fel arfer ar ddydd Llun cyntaf y mis. Bydd ceisiadau a dderbynnir erbyn 5y.h. 2 wythnos cyn pob cyfarfod yn cael eu hystyried.

I weld y dyddiadau ar gyfer y cyfarfod nesaf, cliciwch yma.

Cwynion Llywodraethu Ymchwil a Chynnal Ymchwil

Ar gyfer ymholiadau am Lywodraethu Ymchwil cysylltwch âresgov@swansea.ac.uk

Dylai cyfranogwyr gael gwybod am eu hawl i wneud cwyn ynghylch camweinyddiad ymchwil a gallant wneud hynny drwy e-bostioresearchmisconduct@swansea.ac.uk

Cysylltwch â ni

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr i ddod o hyd i ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â gweinyddwraig y pwyllgor, Kay Thomas ar k.m.thomas@abertawe.ac.uk neu 01792 295611