Effaith Ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae ein hymchwilwyr yn gyrru newid ymlaen mewn ymarfer, polisi ac ymchwil sylfaenol mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r adran ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn amgylchynu disgyblaethau o nyrsio i seicoleg, gwaith cymdeithasol i economeg iechyd.

Cysylltwch â Clare Lehane am wybodaeth bellach c.m.lehane@swansea.ac.uk

Caru Cynrhonyn

Caru Cynrhonyn

Mae therapy cynrhonyn yn ffordd sydd wedi ei brofi o drin clwyfau cronig ond oherwydd y ffactor nid ‘ych a fi’  nid yw’n cael ei ddefnyddio mewn ymarfer clinigol. Darllenwch fwy i weld sut mae'r ymgyrch 'Caru Cynrhonyn / Love a Maggot' yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o therapi cynrhonyn.

Darllen fwy...

Proffil Ymateb Cyffuriau Anffafriol (ADRe)

Proffil Ymateb Cyffuriau Anffafriol (ADRe)

Mae monitro meddyginiaethau'n allweddol i les y claf. Gall y proffil adwaith Cyffuriau  Anffafriol (ADRe) helpu i gyflwyno fframwaith asesu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer ein dinasyddion mwyaf agored i niwed.

Darllen fwy...

SASNOS

Mae St Andrews-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale wedi ei datblygu i fesur anabledd niwroymddygiadol yn dilyn anaf i’r ymennydd.

Darllen Acha...

Symud ymlaen drwy ddewis

Symud ymlaen drwy ddewis

Mae ymchwilwyr Prifysgol Abertawe yn helpu pobl hyn i wneud penderfyniadau ar dai ac anghenion hwyrach mewn bywyd.

Darllen fwy.. 

Prosiect Meithrin Perthynas Amhriodol Ar-lein

Prosiect Meithrin Perthynas Amhriodol Ar-lein

Mae Meithrin Perthynas Amhriodol ar-lein yn fath o gam-drin plant yn rhywiol (CSA) lle mae oedolion yn perswadio plant i gael rhyw gydsyniol gyda nhw ar-lein a / neu oddi ar-lein. Nod y prosiect cyfathrebu ar-lein yw integreiddio canfyddiadau ymchwil mewn addysg a thechnoleg i sicrhau diogelwch plant ar-lein.

Darllen fwy..