Carole Butler

Carole Butler

Gwella gofal sy'n canolbwyntio ar y person a lles preswylwyr hŷn â dementia drwy ymarfer sy'n pontio'r cenedlaethau

Maria Cheshire-Allen

Maria Cheshire-Allen

Cymorth cynaliadwy ar gyfer gofalwyr hŷn pobl sy'n byw â dementia yng Nghymru

Faye Grinter

Faye Grinter

Ailddiffinio terfynau proffesiynol – ymarfer sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd wrth ofalu am bobl hŷn â dementia

Kate Howson

Kate Howson

Gwerthuso effaith gweithgareddau sy'n pontio'r cenedlaethau ar ddulliau gofal sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd a deilliannau gofal mewn cartrefi gofal

Kailash Khanal

Kailash Khanal

Effaith trychinebau naturiol ar asedau bywoliaeth a gwendid ôl-drychineb pobl hŷn yn Nepal

 

Carol Maddock

Carol Maddock

Rôl rhwydweithiau cymorth cymdeithasol o ran llythrennedd iechyd dementia a phobl hŷn

Amy Murray

Amy Murray

Archwilio'r broses rhoi'r gorau i yrru ymhlith gyrwyr hŷn presennol, a'r rhai sydd eisoes wedi rhoi'r gorau iddo, ac aelodau o'u rhwydwaith cymdeithasol anffurfiol

Caitlin Reid

Caitlin Reid

Deall a gwella lles emosiynol preswylwyr hŷn cartrefi gofal

Kelly Roberts

Kelly Roberts

Y defnydd o deithiau rhatach ar fysiau, ac iechyd

Allyson Rogers

Allyson Rogers

Cymunedau sy'n ystyrlon o oedran ar gyfer pobl ag anawsterau symudedd

Verity Walters

Verity Walters

Amgylcheddau gofal dementia

Aelwyn Williams

Aelwyn Williams

Datblygu cymunedau cefnogi dementia yng Nghymru

Joanna Wolton

Joanna Wolton

Archwiliad o rôl Gweithwyr Achosion Gofal a Thrwsio Cymru o ran hwyluso byw'n annibynnol i bobl hŷn yng Nghymru